/ ศิลปวัฒนธรรม / พิธีชงชา Sen no Rikyū

พิธีชงชา Sen no Rikyū

ปรมาจารย์แห่งชา “เซนโนะริคิว” เป็นผู้ก่อตั้งพิธีชงชาขึ้นอย่างเป็นทางการสำหรับชนชั้นสูงในศตวรรษที่ 16 ในปัจจุบันพิธีชงชาถูกแบ่งเป็นหลายสำนักซึ่งมีความคิด,วิธีและเครื่องมือที่แตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ดีแนวความคิดหลักที่เจ้าบ้านจะต้อนรับแขกโดยใช้การชงนํ้าชาจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสำนักใดก็ตาม

เรื่องน่าสนใจ