แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

ภาพพิมพ์อุคิโยเอะ Ukiyo-e


ภาพพิมพ์บล็อคไม้หลายสีเริ่มมีในศตวรรษที่ 18 โดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ฮิชิคาว่า โมโรโนะบุ, ซูซูคิ ฮารุโนะบุ และคิตะกาว่า อุตะมะโระ จากงานพิมพ์ภาพเสมือนบุคคลของพวกเขา, โทชุไซชาราคุ จากงานภาพพิมพ์ อุคิโยเอะ เริ่มถูกจัดว่าเป็นงานศิลปะในศตวรรษที่ 20 โดยก่อนหน้านั้นมันถูกจัดว่าเป็นงานเพื่อการบันเทิงเท่านั้น