/ ศิลปวัฒนธรรม / ภาพพิมพ์อุคิโยเอะ Ukiyo-e

ภาพพิมพ์อุคิโยเอะ Ukiyo-e

ภาพพิมพ์บล็อคไม้หลายสีเริ่มมีในศตวรรษที่ 18 โดยมีศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ฮิชิคาว่า โมโรโนะบุ, ซูซูคิ ฮารุโนะบุ และคิตะกาว่า อุตะมะโระ จากงานพิมพ์ภาพเสมือนบุคคลของพวกเขา, โทชุไซชาราคุ จากงานภาพพิมพ์ อุคิโยเอะ เริ่มถูกจัดว่าเป็นงานศิลปะในศตวรรษที่ 20 โดยก่อนหน้านั้นมันถูกจัดว่าเป็นงานเพื่อการบันเทิงเท่านั้น

เรื่องงต่างๆที่คุณอาจจะสนใจ

เรื่องท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่กำลังฮิต