/ ศิลปวัฒนธรรม / เซรามิคส์ญี่ปุ่น

เซรามิคส์ญี่ปุ่น

เนื่องจากเทคนิคและรูปแบบของเครื่องเซรามิคส์ของญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาจากทางคาบสมุทรเกาหลี ดังนั้นเตาเผาที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่จึงตั้งอยู่ในแถบตะวันตกของญี่ปุ่น โดยเริ่มมีมาให้เห็นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 ที่เตาเผาโบราณของญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้จักกันดี 6 แห่ง คือ เซโตะ,โทโคนาเมะ,ชิงาราคิ,เอฉิเซน,ทันบะ และบิเซน เมื่อเข้าศตวรรษที่ 15 พิธีชงชาเริ่มได้รับความนิยมทำให้อุปกรณ์ที่ต้องใช้เช่นถ้วยชาถูกผลิตที่เซโตะและบริเวณอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เซรามิคส์ซึ่งเคลือบด้วยชิโนะและโอริเบะมีชื่อเสียงเป็นพิเศษ เทคนิคใหม่ๆเริ่มถูกนำเข้ามาจากคาบสมุทรเกาหลีในศตวรรษที่ 16 และเซรามิคส์สไตล์เกาหลี เช่น ผลิตภัณฑ์คาราทสึและฮากิเริ่มได้รับความนิยมส่วนผลิตภัณฑ์อิมาริเริ่มผลิตครั้งแรกในศตวรรษที่ 17 จากดินพอซเลนในอาริตะ การใช้สีหลายสีในผลิตภัณฑ์อิมาริเป็นเทคนิคที่ลํ้าสมัยเมื่อเปรียบกับงานที่ผ่านมาซึ่งใช้สีดียวโดยเริ่มจากการผลิตผลิตภัณฑ์สไตล์คาคิเอมอนซึ่งเป็นสีนํ้าเงินและขาว ในขณะเดียวกันตั้งแต่ในช่วงนั้นผลิตภัณฑ์มากมายเริ่มถูกส่งออกไปขายยังต่างประเทศ เป็นที่กล่าวกันว่างานอันงดงามและประณีตนี้เป็นที่หลงใหลของขุนนางชั้นสูงและราชวงค์ของยุโรป หลังจากนั้นเทคนิคการผลิตของอาริตะได้ถูกเผยแพร่ไปยังพื้นที่อื่นๆ เช่น โตเกียวและทุคานิ

เรื่องน่าสนใจ