/ ข้อมูลวางแผนเที่ยว / เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ Otaru Snow Light Path Festival

เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ Otaru Snow Light Path Festival

Photo by Janne Moren from flickr.com/photos/jannem/4285832199/ [CC by-sa 2.0]

เทศกาลแสงไฟริมคลองโอตารุ(Otaru Snow Light Path Festival) เป็นเทศกาลในฤดูหนาว จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์(ใกล้เคียงกับเทศกาลหิมะซัปโปโร) โดยเมืองโอตารุจะประดับประดาไปด้วยแสงไฟ และรูปปั้นหิมะขนาดเล็ก เป็นระยะเวลา 10 วัน บรรยากาศของเมืองที่ปกคลุมด้วยหิมะ รวมกับแสงจากโคมไฟระยิบระยับทำให้รื่นรมย์ ภายในเมืองจะแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่หลักในการจัดเทศกาลในช่วงเวลา 17:00-21:00 คือ Unga Kaijo และ Temiyasen Kaijo (ตั้งอยู่ไม่ไกลกันนัก สามารถเดินเพียง 15 นาทีก็ถึง เพื่อชื่นชมบรรยากาศระหว่างทาง) นอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็จะตกแต่งร้านค้าและที่อยู่อาศัยของพวกเขาด้วยโคมไฟบริเวณด้านหน้า

พื้นที่ Unga Kaijo ตั้งอยู่บนถนนยาว 300 เมตร ริมคลองโอตารุ(Otatru Canal) โกดังเก่า และโคมไฟก๊าซแบบโบราณริมคลอง ทำให้บรรยากาศโรแมนติกมากขึ้น ริมทางยังมีรูปปั้นหิมะเล็กๆและแสงไฟจากเทียน สามารถเดินมาจาก Otaru Station ไปยังคลอง 10 นาที

ระหว่างคลอง และสถานีรถไฟ คือ พื้นที่ Temiyasen Kaijo ทอดยาวประมาณครึ่งกิโลเมตรไปตามรางรถไฟเก่าเทมิยาเซ็น ข้างทางมีซุ้มอาหาร โคมไฟ และรูปปั้นหิมะ คล้ายกันกับพื้นที่ Unga Kaijo

Photo by Shann Yu from flickr.com/photos/shannyu/32441735044/ [CC by-nd 2.0]

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ