แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

การใช้โทรศัพท์ที่ญี่ปุ่น


โทรจากประเทศไทยไปญี่ปุ่น
โทรจากเครื่องโทรศัพท์ของ True กด 009-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์
โทรจากมือถือทุกระบบ กด 001-809-81-รหัสเมือง-เบอร์โทรศัพท์
(อัตราค่าบริการนาทีละ 7 บาท)

โทรกลับประเทศไทยโดยบัตรโทรศัพท์ มีขายทั่วไปตามเคาน์เตอร์โรงแรม ซุปเปอร์มาร์เก็ต
และสถานที่ท่องเที่ยว ราคาเริ่ม 1,000 เยน
กรุงเทพฯ : 001-010-662-หมายเลขโทรศัพท์เจ็ดหลัก
ต่างจังหวัด: 001-010-66-ตามด้วยรหัสเมืองดยตัวศูนย์ออก-หมายเลขโทรศัพท์หกหลัก
โทรภายในญี่ปุ่น : รหัส/มือถือ – หมายเลขโทรศัพท์

 

ระบบ AIS
สำหรับท่านที่ต้องการนำโทรศัพท์มือถือไปจากประเทศไทยต้องนำเครื่องไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ AIS (ขาเข้า) ชั้น 2 สนามบินสุวรรณภูมิ(เปิดตลอด 24 ชม) โดยสามารถจองเครื่องได้ 7 วันก่อนการเดินทาง และรับเครื่องได้ 1 วันก่อนการเดินทาง ซึ่งต้องวางเงินมัดจำ หรือวางมัดจำด้วยบัตรเครดิต เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท (หมายเลขศูนย์ที่ติดต่อ 089-814-7500) ซึ่งท่านต้องเปิดใช้บริการโทรข้ามแดนจากเครือข่ายโทรศัพท์ของท่าน

ใช้โทรกลับประเทศไทย
โทรเข้ามือถือเหมือนกันกด +66-รหัสมือถือตัด 0 ออก-เบอร์โทรศัพท์
โทรเข้าเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา กด +66-รหัสจังหวัดตัด 0 ออก-เบอร์โทรศัพท์
(อัตราค่าบริการ นาทีละ 100 บาท)

ใช้รับเบอร์ที่โทรเข้าจากประเทศไทย
บุคคลอื่นที่ต้องการติดต่อท่านในระหว่างเดินทางอยู่ประเทศญี่ปุ่น สามารถกดโทรศัพท์ปกติ คือ รหัสมือถือเบอร์โทรศัพท์ของท่าน (ค่าบริการ ผู้โทรเสียอัตราปกติของระบบโทรศัพท์นั้นในประเทศไทย ที่ญี่ปุ่น ผู้รับเสีย นาทีละ 25 บาท)
ใช้โทรหาเบอร์ในญี่ปุ่น (ขณะอยุ่ที่ญี่ปุ่น) อัตราค่าบริการ นาทีละ 20.82-50.89 บาท รับ-ส่งข้อความ SMS การส่งข้อความกลับเมืองไทย (อัตราค่าบริการ ข้อความละ 13.51-16.10 บาท) ส่วนการรับข้อความที่ส่งจากเมืองไทย ไม่เสียค่าบริการใดๆ

 

ระบบ DTAC
โทรจากญี่ปุ่น กลับประเทศไทย โดยใช้เครือข่ายโทรศัพท์มือถือระบบ DTAC เช่นเดียวกันให้นำเครื่องไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ และขอเปิดใช้บริการโทรข้ามแดนล่วงหน้าก่อน 7 วัน ต้องนำเครื่องไปเปลี่ยนที่ศูนย์บริการ DTAC SHOP ชั้น 2 (ขาเข้า) ประตู หมายเลข 7 สนามบินสุวรรณภูมิ (เปิดตลอด 24 ชม.) โดยสามารถจองและรับเครื่องได้ภายใน 24 ชม. โดยต้องวางมัดจำด้วยบัตรเครดิต เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท หรือเงินสด เป็นจำนวนเงิน 15,000 บาท ซึ่งท่านต้องแจ้งเปิดใช้
บริการโทรข้ามแดนจากเครือข่ายโทรศัพท์ของท่าน

ใช้โทรกลับประเทศไทย
โทรเข้าเครื่องมือถือเหมือนกัน กด +66-รหัสมือถือ ตัด 0 ออก-เบอร์โทรศัพท์
โทรเข้าเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา กด+66-รหัสจังหวัด ตัด 0 ออก-เบอร์โทรศัพท์ (อัตราค่าบริการ นาทีละ 87.41-102.68 บาท)

ใช้รับเข้าจากประเทศไทย
บุคคลอื่นที่ต้องการติดต่อท่านในระหว่างเดินทางอยู่ประเทศญี่ปุ่่น สามารถกดโทรศัพท์ปกติ คือ รหัสมือถือ – เบอร์โทรศํพท์ของท่าน (ค่าบริการ ผู้โทรเสียอัตราปกติของระบบโทรศัพท์นั้นในประเทศไทย ที่ญี่ปุ่น ผู้รับเสีย นาทีละ 25 บาท) ใช้โทรหาเบอร์ในประเทศญี่ปุ่น (ขณะอยู่ที่ญี่ปุ่น) อัตราค่าบริการ นาทีละ 20.82-50.89 บาท รับ-ส่งข้อความ SMS การส่งข้อความกลับเมื่องไทย (อัตราค่าบริการ ข้อความละ 13.51-16.10 บาท) ส่วนการรับข้อความที่ส่งจากเมืองไทย ไม่เสียค่าบริการใดๆ