แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

จัดสวนแบบญี่ปุ่นในสมัยโบราณ


ประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นประเทศที่ผู้คนอาศัยกันอย่างหนาแน่นในเมือง ดั้งนั้นบางบ้านจึงไม่มีพื้นที่ในการจัดสวน ซึ่งต่างกับในสมัยก่อนที่บ้านแต่ละหลังจะมีสวนรอบบ้าน มีต้นไม้และสระน้ำ ดังนั้นสวนในสมัยก่อนจึงให้ความสำคัญกับสวนภายในบ้านเป็นอย่างมาก โดยจะเป็นได้จากสวนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง จะมีการจัดสวยที่ค่อนข้างปราณีตและสวยงาม มีการนำหินมาประดับตกแต่ง และที่ระเบียงบ้านก็จะทำเป็นที่นั่งที่เรียกว่า “engawa” ส่วนใหญ่ทำจากไม้ ใช้สำหรับนั่งเล่นชมสวนในบริเวณบ้าน ให้อารมณ์ผ่อนคลาย