/ ข้อมูลทั่วไป / 7 วิธีรับมือ! เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

7 วิธีรับมือ! เมื่อเกิดแผ่นดินไหว


เนื่องจากเมืองไทยเรานั้น แทบจะไม่มีเหตุการณ์แผ่นเดินไหวเกิดขึ้นเท่าไหร่นัก ต่างกับประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีแผ่นดินไหวอยู่เรื่อยๆ ชาวญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างมีความรู้และได้รับการฝึกซ้อมกันอยู่บ่อยๆกับเหตุแผ่นดินไหว แต่เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยเจอกับเหตุการณ์ทางธรรมชาติเช่นนี้ เมื่อเกิดขึ้นก็อาจจะตกใจและทำอะไรไม่ถูก  ดังนั้นหากเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ควรศึกษาวิธีการรับมือกับแผ่นดินไหวเอาไว้ก่อน กับ 7 วิธีรับมือ! เมื่อเกิดแผ่นดินไหว

 

1. ศึกษาเส้นทางทางหนีไฟและทางออกฉุกเฉินของโรงแรมไปทางไหน เมื่อเกิดเหตุขึ้นจะได้หาทางออกเจอ

 

 

2. เตรียมของสำคัญเอาไว้ใกล้ตัว เช่น ไฟฉาย, น้ำดื่ม, อาหาร และยาประจำตัว เพราะเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว ไฟฟ้าอาจจะดับ ในการหาทางออกเราจึงต้องมีไฟฉายพกติดตัวไว้ และหากติดอยู่ภายในอาคารก็สามารถดื่มน้ำและอาหารประทังความหิวในขณะรอความช่วยเหลือได้ อีกสิ่งหนึ่งก็คือหาใครมีโรคประจำตัวก็ควรเตรียมยาเผื่อไว้ด้วย

 

 

3. มีสติ อย่าตกใจเกินเหตุ คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเป็นอันดับแรก ระวังสิ่งของหล่นใส่

7-วิธีรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว-3

 

 

4. หาที่หลบที่ปลอดภัย  เช่น ใต้โต๊ะ เมื่อเกิดเหตุนั้นควรจะหาที่บังสิ่งของที่จะหล่นลงมา โดยให้หาโต๊ะที่มั่นคง คลานไปหลบอยู่ใต้โต๊ะ และจับยึดขาโต๊ะเอาไว้ให้ดี

7-วิธีรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว-4

 

 

5. ปิดสวิทส์เครื่องใช้ไฟฟ้าและแก๊ซภายในที่พัก เมื่อแรงสั่นสะเทือนลดน้อยลง

7-วิธีรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว-5

 

 

6. หาทางออกจากบริเวณอาคาร โดยนำสิ่งของจำเป็นที่เตรียมไว้ติดตัวไปด้วย

7-วิธีรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว-6

 

 

7. รีบไปยังสถานที่หลบภัยที่ปลอดภัย

7-วิธีรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว-7


เรื่องน่าสนใจ