แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น


พื้นที่ทั้งหมด: ประมาณ 378,000 ตารางกิโลเมตร รวมทั้งหมู่เกาะต่างๆ กว่า 6,800 เกาะ

ประชากร: 127 ล้านคน

เมืองหลวง: โตเกียว มีประชากร 12 ล้านคน

ภาษาประจำชาติ: ภาษาญี่ปุ่น

ศาสนา: ชินโตและพุทธนิกายมหายาน
ภูมิอากาศ: อากาศค่อนข้านหนาวจัดทางภาคเหนือ อากาศอบอุ่นในฤดูใบไม้ผลิแถบตะวันออกและตะวันตก อากาศค่อนไปทางเขตร้อนทางภาตใต้ ฤดูฝนราวกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม อากาศเย็นสบายในฤดูใบไม้ร่วงทางแถบตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง


ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
แหล่งที่มา: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น, "จุดร่วมทางของอดีตและอนาคต"