แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

วันหยุดประจำปีของญี่ปุ่น


หน่วยงานราชการ บริการสาธารณะต่างๆ ตลอดจนบริษัทเอกชน จะปิดทำการในวันต่อไปนี้ รวมทั้งวันอาทิตย์ด้วย ยกเว้นในกรณีของพิพิธภัณฑ์อาจจะไม่ปิด(เป็นกรณีพิเศษ)

วันหยุดราชการประจำปีของประเทศญี่ปุ่น
1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม วันบรรลุนิติภาวะ
11 กุมภาพันธ์ วันสถาปนาประเทศ
21 มีนาคม (หรือ 20) วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิ
29 เมษายน วันโชวะ
3 พฤษภาคม วันที่ระลึกรัฐธรรมนูญ
4 พฤษภาคม วันพฤกษชาติ
5 พฤษภาคม วันเด็กแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม วันแห่งทะเล
วันจันทร์ที่ 3 ของเดือนกันยายน วันคารวะผู้สูงอายุ
23 กันยายน (หรือ 24) วันเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง
วันจันทร์ที่ 2 ของเดือนตุลาคม วันกีฬา
3 พฤศจิกายน วันวัฒนธรรมแห่งชาติ
23 พฤศจิกายน วันขอบคุณผู้ใช้แรงงาน
23 ธันวาคม วันราชสมภพของจักรพรรดดิญี่ปุ่น

หมายเหตุ
– หากวันหยุดราชการตรงกับวันอาทิตย์ ให้หยุดชดเชยในวันจันทร์
– เมื่อวันธรรมดาถูกขนาบสองข้างวันหยุดราชการ(ที่มาก่อนและตามหลัง) วันธรรมดานั้นจะเป็นวันหยุดโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการที่กล่าวได้แล้ว)


ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
แหล่งที่มา: องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น, "จุดร่วมทางของอดีตและอนาคต"