แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

ศิลปะร่วมสมัยที่คานาซาวะ – Contemporary Art


ศิลปะร่วมสมัยที่คานาซาวะ ท่านสามารถผสมผสานตัวท่านเองเพื่อเรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมดั่งเดิมจากญี่ปุ่นและวัฒนธรรมสมัยใหม่จากทั่วโลกได้ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2004 เป็นพิพิธภัณฑ์ร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21 สถานที่ตัวอย่างที่ท่านสามารถเรียนรู้และสนุกสนานไปกับความอุดมสมบูรณ์ของศิลปวัฒนธรรมแห่งคานาซาวะได้ ทั้งที่ก่อสร้างที่สื่อถึงความเป็นศิลปะรวมไปถึงการแสดงชิ้นงานศิลปะรูปแบบใหม่ต่างๆ มากมายที่จะเปิดโลกทัศน์ที่ท่านมีต่อคานาซาวะให้กว้างมากขึ้นเลยที่เดียว