/ ฮอกไกโด(Hokkaido) / ฮาโกดาเตะ(Hakodate) / ป้อมโงเรียวกาคุ Fort Goryokaku

ป้อมโงเรียวกาคุ Fort Goryokaku