/ การเดินทางในญี่ปุ่น / รถไฟฮาโกเน่โทซัง Hakone Tozan Railway

รถไฟฮาโกเน่โทซัง Hakone Tozan Railway

Photo by Yoshizumi Endo from commons.wikimedia.org/wiki/File:Hakone_Tozan_Railway.jpg [CC by-sa 2.0]

รถไฟฮาโกเน่โทซัง(Hakone Tozan Railway) เป็นรถไฟเส้นทางภูเขาที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่น โดยรถไฟขบวนเล็กนี้จะเดินทางผ่านหุบเขาแคบ ป่าที่หนาแน่น สะพาน และอุโมงค์ ไปหยุดที่สถานีเล็กๆ บริการรถไฟจะออกทุกๆ 10-20 นาที

รถไฟสายนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนล่างจากใจกลางโตเกียว Odawara ถึง Hakone-Yumoto จะใช้รถไฟของ Odakyu trains ส่วนบนจาก Hakone-Yumoto ถึง Gora จะใช้รถไฟขบวนเล็ก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเส้นทางไปนั่งเคเบิ้ลคาร์เพื่อเดินทางไปยังทะเลสาบอาชิโนโกะ(Lake Ashinoko)

ระหว่างทางจาก Hakone-Yumoto ถึง Gora ทิวทัศน์สองข้างทางสวยงามมาก โดยเฉพาะเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม ซึ่งดอกไฮเดรนเยียสีฟ้าจะบานสะพรั่ง และเรืองแสงในช่วงเย็น ดังนั้นจะมีรถไฟขบวนพิเศษจากทั้ง 2 สถานี 2 รอบเย็นในช่วงกลางเดือนมิถุนายน-กลางเดือนกรกฎาคม เพื่อชมดอกไฮเดรนเยียเรืองแสง (ต้องจองตั๋วล่วงหน้า)

Photo by Cassiopeia sweet from commons.wikimedia.org/wiki/File:Hakone-Tozan-Hayakawa-Bridge.jpg [CC by 0.0]

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ