แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

Nangazaki Tram – รถรางนางาซากิ


รถรางนางาซากิ เป็นของ Nagasaki Electric Tramway มีสายหลักทั้งหมด 5 สายด้วยกัน โดยสถานีส่วนใหญ่ที่จอดจะใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ รถรางนี้เริ่มวิ่งตั้งแต่ 6:00 ถึง 23:00 มีรถทุกๆ 5-8 นาที

สถานีเกือบทั้งหมดออกแบบให้ทางเดินเชื่อมต่อกันได้ หากต้องมีการเปลี่ยนสายรถรางก็ไม่จำเป็นต้องออกมานอกสถานี แต่มีเฉพาะที่สถานี Tsukimachi tram stop ที่เมื่อต้องการเปลี่ยนสายรถรางระหว่างสาย 1 และ 5 ผู้โดยสารจำเป็นต้องออกนอกสถานี ดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนสายให้ทำการขอตั๋วสำหรับเปลี่ยนสาย ไม่อย่างนั้นอาจจะต้องจ่ายค่ารถ 2 รอบ

Nangazaki Tram บัตร 1 ครั้ง เริ่มต้น ¥120
บัตร 1 วัน ¥500
แผนที่รถรางนางาซากิ

แผนที่รถรางนางาซากิ

แผนที่รถรางนางาซากิ

แผนที่รถรางนางาซากิ