/ ข้อมูลวางแผนเที่ยว / เทศกาลโยโคเตะคามาคูระ Yokote Kamakura Festival

เทศกาลโยโคเตะคามาคูระ Yokote Kamakura Festival

Photo from Official jnto.go.jp

เทศกาลโยโคเตะคามาคูระ(Yokote Kamakura Festival) มีประวัติความเป็นมายาวนานประมาณ 400 ปี จัดขึ้นในวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์เป็นประจำทุกปีในเมืองโยโคเตะที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอากิตะ(Akita) ซึ่งกิจกรรมที่สำคัญของเทศกาลคือการสร้างกระท่อมน้ำแข็งที่เรียกว่า คามาคูระ(kamakura) ในสถานที่ต่างๆทั่วเมือง ภายในกระท่อมน้ำแข็งจะมีแท่นบูชาสำหรับบูชาเทพแห่งน้ำเพื่อขอพรให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์พอกินพอใช้ และเตาถ่านไว้สำหรับให้ความอบอุ่นและย่างเค้กข้าว ในช่วงเย็นประมาณ 18:00-21:00 เด็กๆจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้เข้าร่วมเทศกาลด้วยการย่างเค้กข้าวและร่วมดื่มสาเกอามะ(เป็นไวน์ข้าวที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่ำ)

พื้นที่ที่จัดงานเทศกาลจะอยู่บริเวณทางทิศตะวันออกของสถานีรถไฟ Yokote Station ตลอดจนถึงปราสาทโยโคเตะ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแม่น้ำโยโคเตะไปประมาณ 2 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวจะสามารถมองเห็นบรรยากาศอันสวยงามของกระท่อมน้ำแข็งที่สร้างเรียงรายกันอยู่ทั่วพื้นที่ หรือสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างกระท่อมคามาคูระได้ที่สวนสาธารณะโคเมียวจิ(Komyoji Park)

ณ หอคามาคุระคัง(Kamakurakan Hall) ได้รักษากระท่อมน้ำแข็งคามาคูระ 2 หลัง ไว้ตลอดทั้งปีในห้องที่มีอุณหภูมิ -10 องศาเซลเซียส เพื่อนักท่องเที่ยวจะได้เห็นกระท่อมหิมะของจริงแม้ในช่วงฤดูกาลอื่น ในพื้นที่ใกล้เคียงยังมีรูปปั้นหิมะ และซุ้มอาหารพร้อมจำหน่ายทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวามากขึ้น

ตลอดริมทางแม่น้ำโยโคเตะ(Yokote River) มีโคมไฟกระท่อมคามาคูระขนาดเล็กกว่า 100 อันที่สว่างไสวด้วยแสงเทียนจนถึงเวลา 21:00 ส่วนบริเวณโรงเรียนประถมมินามิ ก็ยังมีรูปปั้นหิมะและกระท่อมคามาคูระเล็กๆ สำหรับเด็กๆได้สนุกสนานไปกับการเล่นหิมะและสไลด์หิมะ

ห่างออกไปจากเมืองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีเส้นทางปีนขึ้นสู่เนินเขาซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาทโยโคเตะ(Yokote Castle) ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 10-15 นาที เป็นปราสาทที่ได้รับการบูรณะใหม่ให้เป็นคอนกรีต มีทั้งหมด 4 ชั้น โดยจุดชมวิวจากบนปราสาทมองเห็นวิวทิวทัศน์อันสวยงามของเมือง

ปราสาทโยโคเตะ(Yokote Castle)
เวลาเปิด-ปิด: 9:00-16:30 และช่วงเทศกาลเปิด 10:00-21:00
วันปิดทำการ: เดือนธันวาคม-มีนาคม

เรื่องน่าสนใจ