/ ข้อมูลทั่วไป / กิโมโนฟุริโซเดะ – Furisode
แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

กิโมโนฟุริโซเดะ – Furisode


ฟุริโซเดะ เป็นชุดกิโมโนสำหรับเจ้าสาวที่ใช้ใส่ในพิธีแต่งงาน เป็นชุดกิโมโนที่มีความสวยงามและอลังการมากที่สุด ด้วยเนื้อผ้าที่มีสีสันสวยงามและลวยลายส่วนใหญ่จะเป็นภาพเขียนเกี่ยวกับญี่ปุ่น แขนของชุดกิโมโนจะมีความยาวค่อนข้างมาก ใช้ใส่ในพิธีชงน้ำชา และพิธีม
คลสมรส