/ โทโฮคุ(Tohoku) / มิยางิ(Miyagi) / เซนได(Sendai) / ซากปราสาทอาโอบะ Sendai Aoba Castle

ซากปราสาทอาโอบะ Sendai Aoba Castle

ซากปราสาทอาโอบะ

photos by Sendai Blog from flickr.com/photos/sendaiblog/3780464841( cc by 2.0)

ซากปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle) สร้างขึ้นในปี 1600 โดยขุนนางศักดินา Date Masamune สำหรับป้องกันเมือง โดยเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดับเมืองด้านล่าง ในช่วง 400 ปีหลังยุคศักดินาถูกต่อต้านในช่วงสมัยเมจิ เกิดไฟไหม้ในปี 1882 และโดนระเบิดในปี 1945 จึงทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากกำแพงหินด้านนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากทำเลที่ตั้งของปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่างที่งดงาม

นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ประวัติศาสตร์ของปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle Museum) ซึ่งอาคารมีรูปแบบเหมือนปราสาทที่เคยมีอยู่ในสมัยเอโดะ ภายในจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ และโรงละครแสดงภาพยนตร์สั้นๆเกี่ยวกับปราสาท (นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถฟังภาษาอังกฤษได้จากหูฟังที่จัดเตรียมไว้ให้)

พิพิธภัณฑ์ปราสาทอาโอบะ(Aoba Castle Museum)

ค่าเข้าชม: 700 เยน(ซื้อออนไลน์ 500 เยน)
เวลาเปิด-ปิด: 9:00-17:00(ต้นเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ปิด 16:00) เข้าชมก่อนเวลาปิด 30 นาที
วันปิดทำการ: เปิดทุกวัน

ศาลเจ้าโกโคคุ

ศาลเจ้าโกโคคุ

ในพื้นที่ของปราสาทเป็นที่ตั้งของสาขาของศาลเจ้ายาซุคุนิ(Yasukuni Shrine)ของโตเกียว เรียกว่า ศาลเจ้าโกโคคุ(Gokoku Shrine) รวมถึงพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการทหารที่ทันสมัยของประเทศญี่ปุ่น  ห่างจากพื้นที่ปราสาทไปไม่ไกลมากนัก ยังมีเส้นทางลาดยาวลงจากภูเขาอาโอบะทางตอนเหนือไปยังพิพิธภัณฑ์เมืองเซนได(Sendai City Museum) จัดแสดงเกี่ยวกับตระกูลดาเตะ และในบางช่วงมีนิทรรศการชั่วคราวที่แตกต่างกันอีกด้วย

พิพิธภัณฑ์เมืองเซนได(Sendai City Museum)

ค่าเข้าชม: 400 เยน (เข้าชมคอลเลกชั่นที่จัดแสดงถาวร)
เวลาเปิด-ปิด: 9:00-16:45(เข้าชมก่อน 16:15)
วันปิดทำการ: ทุกวันจันทร์(หากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการจะปิดในวัถัดไป)
วันที่ 28 ธันวาคม – 4 มกราคม

ซากปราสาทอาโอบะ

photos by 663highland from commons.wikimedia.org/wiki/File:Sendai_city_museum03s3200.jpg( cc by 3.0)

จากพื้นที่ปราสาทอาโอบะห่างออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ตรงข้ามสวนสนุกยากิยาม่าเบนีแลนด์(Yagiyama Benyland amusement park) เป็นที่ตั้งของสวนสัตว์ยากิยาม่าเซนได เป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กที่จัดแบ่งโซนไว้เป็นท้องถิ่นต่างๆ

สวนสัตว์ยากิยาม่าเซนได(Sendai Yagiyama Zoo)

ค่าเข้าชม: 400 เยน
เวลาเปิด-ปิด: 9:00-16:45(ต้นเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ปิด 16:00) เข้าชมก่อนเวลาปิด 45 นาที
วันปิดทำการ: ทุกวันจันทร์(หากวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการจะปิดในวัถัดไป)
วันที่ 28 ธันวาคม – 4 มกราคม

วิธีการเดินทาง

ปราสาทอาโอบะ เดินทางจาก Sendai Station โดยสารรถบัส Loople Sendai bus ไปลงที่สถานีหมายเลข 6 ประมาณ 20 นาที

พิพิธภัณฑ์เมืองเซนได(Sendai City Museum) เดินทางจาก Sendai Station โดยสารรถบัส Loople Sendai bus ไปลงที่สถานีหมายเลข 5

ระหว่างปราสาทอาโอบะ และพิพิธภัณฑ์เมืองเซนได เดินเท้าไปประมาณ 10 นาที

ตั๋ว Loople Sendai day pass ราคา 620 เยน หรือเที่ยวเดียวราคา 260 เยน

สวนสัตว์ยากิยาม่าเซนได(Sendai Yagiyama Zoo) เดินจากปราสาทอาโอบะประมาณ 20 นาที หรือนั่งรถบัส ไปลงที่ Yanagiyama Doubutsu Koen Mae bus stop ประมาณ 30 นาที ค่ารถ 260 เยน

แผนที่ซากปราสาทอาโอบะ Sendai Aoba Castle และที่เที่ยวอื่นๆในเซนได(Sendai)

GPS: 38.252143, 140.855927
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

เรื่องน่าสนใจ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก