/ ของขึ้นชื่อ / เครื่องปั้นดินเผาฮากิยากิ Hagiyaki Pottery

เครื่องปั้นดินเผาฮากิยากิ Hagiyaki Pottery

เครื่องปั้นดินเผาฮากิยากิ(Hagiyaki Pottery) เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ทักษะที่นำมาใช้ในงานฝีมือนี้นำมาจากประเทศเกาหลีในช่วงตั้นปี 1600 ช่วงสมัยเอโดะ(1603-1867) เป็นยุครุ่งเรืองของเครื่องปั้นดินเผาฮากิยากิ ซึ่งมีราคาสูง และเป็นถ้วยชาที่ใช้ในพิธีชงชาที่สำคัญๆ

สีของเครื่องปั้นดินเผาเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาเมื่อนำมาใช้งาน ซึ่งจะหลงเหลือเศษชาเล็กๆอยู่ในถ้วย โดยลักษณะเครื่องปั้นดินเผานี้เป็นที่นิยมอย่างสูงในผู้ที่ชื่นชอบชา ส่วนเครื่องปั้นต่างๆยังคงเป็นที่นิยมจนถึงทุกวันนี้ ร้านค้าหลายแห่งในเมืองจำหน่ายถ้วยชามและถัวยชาที่เป็นเครื่องปั้นฮากิยากิ ซึ่งสามารถหาดูได้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆในเมืองฮากิ(Hagi)

เช่น

1.พิพิธภัณฑ์โยชิกะ ไตบิ (Yoshika Taibi Memorial Museum)

2.พิพิธภัณฑ์ฮากิ-อูระกะมิ(Hagi Uragami Museum)

3.พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ฮากิยากิ(Hagiyaki Pottery Museum)

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ