/ ข้อมูลทั่วไป / วิถีแห่งความใฝ่รู้ กับความรักการอ่านหนังสือของสังคมญี่ปุ่น

วิถีแห่งความใฝ่รู้ กับความรักการอ่านหนังสือของสังคมญี่ปุ่น

การอ่านหนังสือสำหรับคนญี่ปุ่นนั้นได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก เราจะเห็นว่าเด็กญี่ปุ่นเติบโตมากับหนังสือตั้งแต่การอ่านการ์ตูนมังงะ ที่มีภาพประกอบซึ่งเป็นการช่วยให้เด็กอยากอ่านหนังสือมากขึ้น และอีกทั้งมีเนื้อหาที่สนุกสนาน และก็กลายเป็นนิสัยติดตัวชาวญี่ปุ่นมาจนโต ส่วนหนังสือที่อ่านก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัยอีกด้วย และเราไม่เคยเห็นคนญี่ปุ่นละทิ้งการอ่านหนังสือเลย

และด้วยความเป็นชาตินิยมที่เคยแพ้สงครามมาก่อน ญี่ปุ่นจึงเร่งพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วหลังสงครามโลกครรั้งที่ 2 จบลง วิธีหนึ่งที่ชาวญี่ปุ่นใช้ก็คือ การรับองค์ความรู้จากตะวันตกเข้ามา ทั้งด้านวิทยาการ เทคโนโลยีต่างๆ ผ่านการคัดกรองความรู้และพิมพ์เป็นหนังสือออกมาให้คนญี่ปุ่นได้อ่าน ตามความถนัด หรือความสนใจ แล้วน้ำความรู้เหล่านั้นมาพัฒนาต่อยอดเป็นสินค้าอันทันสมัยของประเทศและกลายเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงและคุณภาพที่สามารถส่งออกขายไปทั่วโลก

ตำรับตำราภาษาต่างประเทศทุกอย่าง ที่คนญี่ปุ่นมองว่าเป็นประโยชน์จะถูกแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด ไม่ว่าหนังสือนั้นต้นฉบับจะเป็นภาษาอะไรก็ตาม นี่คือวิธีการเพื่อให้คนญี่ปุ่นได้อ่านหนังสือดีๆ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านภาษามาปิดกั้น เพื่อให้ชาวญี่ปุ่นนั้นทันต่อความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หากเราได้ไปเดินตามร้านหนังสือในญี่ปุ่น เราก็จะได้เห็นถึงความหลากหลายของหนังสือทุกแบบ ทุกกลุ่มวัยวางไว้ต้อนรับผู้มาเยือน

ด้วยความรักการอ่าน รักความก้าวหน้า และความขยันของชาวญี่ปุ่น จึงทำให้ประเทศญี่ปุ่นเจริญก้าวหน้าในทุกวันนี้ ซึ่งปรเทศไทยของเราก็ควรนำมาเป็นตัวอย่างในการพัฒนาประเทศของเราได้เช่นกันครับ

เรื่องน่าสนใจ