แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

ความหมายของศาลเจ้าญี่ปุ่น Jingu, Jinja,Taisha,Dera?

ศาลเจ้ายาซากะ(Yasaka Shrine)

ศาลเจ้ายาซากะ(Yasaka Shrine)


หลายอาจจะสงสัยกันว่าศาลเจ้าของญี่ปุ่นต่างๆที่มักจะมีชื่อคล้ายๆกัน เช่น Heian jinja, Inari Jingu หรือ Kiyomizu-dera คำต่อท้ายต่างๆเวลาเราแปลมักจะแปลเหมือนกัน คือ วัด หรือ ศาลเจ้า แต่ในความหมายจริงๆของแต่ละคำนั้นจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยดังนี้

1. Dera หรือ Tera จะแปลว่า วัด หรือ Temple ใช้กับวัดของศาสนาชินโต เช่น วัดคิโยมิซุ เมืองเกียวโต

2. Jinja เป็นศาลเจ้าในความหมายแบบ ทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าเป็นศาลเจ้าอะไร ที่ไหน เช่น ศาลเจ้ายาซากะ(Yasaka Jinja) เมืองเกียวโต

3. Taisha เป็นศาลเจ้าชั้นสูงอย่างเช่น Kasuga Taisha ที่เมืองนารา เช่น ศาลเจ้าคาซูกะ(Kasuga Taisha) เมืองนารา

4. Jingu เป็นศาลเจ้าที่เอาไว้บูชาจักรพรรดิของญี่ปุ่น เช่น ศาลเจ้าเมจิ(Meiji Jingu) เมืองโตเกียว ก็จะเป็นศาลเจ้าที่เอาไว้สักการะบูชาจักรพรรดิเมจิ