แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

“ตราประทับที่ระลึก” คิเนนแสตมป์ (Kinen stamp)

คิเนนแสตมป์ (Kinen stamp)

คิเนนแสตมป์ (Kinen stamp)


ทุกครั้งที่เดินทางไปญี่ปุ่น ฉันจะพกสมุดเปล่าเล่มเล็กไว้เป็นเพื่อนคู่ใจใช้บันทึกเรื่องราวระหว่างทาง นอกจากประสบการณ์ในรูปแบบต่างๆ จะถูกเก็บไว้ สมุดเปล่ายังทำหน้าที่ “สะสม” ความจำจาก “ตราประทับที่ระลึก” ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า “คิเนนแสตมป์” (Kinen Stamp)

เราสามารถประทับคิเนนแสตมป์แล้วนำกลับไปเป็นที่ระลึกได้ฟรีๆ จากสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็น พิพิธภัณฑ์, วัด, ศาลเจ้า, สวนสัตว์, บางแห่งอาจวางกระดาษเปล่าเตรียมไว้ให้ใกล้ๆตราประทับ หรือบางแห่งตอนที่ซื้อตั๋วเข้าชม เจ้าหน้าที่จะมอบแผ่นพับข้อมูลสถานที่นั้นๆ ซึ่งมีช่องให้ประทับตราที่ระลึกได้

นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ตามสถานีรถไฟก็มีตราประทับให้นักท่องเที่ยวได้สะสม เรียกว่า “เอกิแสตมป์” (Eki Stamp) ตั้งอยู่ที่ทางเข้าออกสถานีหรือห้องจำหน่ายตั๋วรถไฟของบริษัท Japan Railway Group เรียกสั่นๆ ว่าเจอาร์ (JR) ซึ่งเป็นขอการรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่น นอกจากที่สถานีรถไฟเจอาร์แล้ว บริษัทรถไฟเอกชนบางแห่งก็มีการจัดทำตราประทับที่ระลึกเช่นกัน โดยเอกิแสตมป์ที่เก่าแก่ที่สุดคือตราประทับของสถานีฟุคุอิ (Fukui) จังหวัดฟุคุอิ เริ่มให้ประทับครั้งแรกในปี ค.ศ. 1931

เอกิแสตมป์ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เช่น แบบสี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม หรือแบบวงกลม ส่วนสีของแท่นหมึกที่วางคู่กันนั้นยังบอกความหมายที่ไม่เหมือนกันด้วย เช่น สีม่วงบนตราประทับแบบวงกลม จะใช้กับสถานีรถไฟซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองออนเซ็น หรือสีดำบนตราประทับแบบสี่เหลี่ยมจะสื่อถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งหลักๆ จะใช้สีดำ สีแดง และสีม่วง แต่บางสถานีใช้สีนํ้าเงินหรือสีเขียว

ความน่าตื่นเต้นของการสะสมเอกิแสตมป์ยังอยู่ที่สถานีรถไฟใหญ่ๆ บางแห่งจะมีประตูเขัาออกหลายทาง ต้องตามหาว่าตราประทับของสถานีนั้นอยู่ที่ไหน

ถ้ามองเลยไปจากการสะสมความทรงจำที่น่าสนุก ตราประทับที่ระลึกยังเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการใช้รถไฟในประเทศญี่ปุ่น ที่ยังได้ผลกับนักเดินทางต่างชาติด้วยการสะสมตราประทับที่ระลึกทำให้คนญี่ปุ่นออกไปเดินทางมากขึ้นมีการแข่งแสตมป์แรลลี่ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการขายตั๋วรถไฟแบบเหมาจ่ายเพื่อที่จะได้ขึ้นรถไฟได้หลายๆสถานี ขณะเดียวกันทำให้นักเดินทางได้รู้จักของดีของเด่นของเมืองหรือสถานีนั้นได้อย่างง่ายๆ จากรูปภาพที่ปรากฏในตราประทับที่ระลึก


ขอบคุณรูปสวยๆจาก:
แหล่งข้อมูล: การท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น JNTO