แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

ตั๋วรถไฟมรดกโลกโคยะซัง Koyasan World Heritage Ticket 2567


ตั๋วรถไฟมรดกโลกโคยะซัง(Koyasan World Heritage Ticket หรือ Koyasan Free Sabic) เป็นตั๋วของรถไฟบริษัท Nankai Railways ครอบคลุมการเดินทางดังต่อไปนี้

  1. รถไฟ Nankai Railway ไปกลับภูเขาโคยะ(Mount Koya)
  2. โดยสารรถบัสบริเวณภูเขาโคยะได้โดยไม่จำกัดครั้ง
  3. ส่วนลดค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

มีอายุการใช้งานติดต่อกัน 2 วัน

สถานที่จำหน่าย: สถานีรถไฟฟ้าของบริษัท Nanki railway และเอเจนซี่ท่องเที่ยวในโอซาก้า

ราคา

ธรรมดาRegular Version(จาก Namba หรือ Shin-Imamiya) ผู้ใหญ่ ¥2,860
เด็ก(6-11 ปี) ¥1,430
ด่วนพิเศษLimited Express Version(จาก Namba หรือ Shin-Imamiya) ผู้ใหญ่ ¥3,400
เด็ก(6-11 ปี) ¥1,700

 

เส้นทางรถไฟของตั๋วรถไฟมรดกโลกโคยะซัง

เส้นทางรถไฟของตั๋วรถไฟมรดกโลกโคยะซัง

การใช้งาน

ตั๋วไปกลับ

  • สามารถโดยสารรถไฟเส้น Nankai Koya Line ไปกลับ ระหว่าง โอซาก้า กับ โกคุระคุบาชิ(Gokurakubashi) ที่ภูเขาโคยะ และโดยสารเคเบิ้ลคาร์ระหว่างสถานีโกคุระุบา กับ สถานีโคยะซัง
  • ตั๋วแบบธรรมดาRegular Version โดยสารได้เฉพาะ Nankai Koya Line ยกเว้นรถไฟ limited express
  • ตั๋วด่วนพิเศษLimited Express Version ครอบคุลมค่าใช้จ่ายการโดยสาร limited express จากโอซาก้าไปยังโกคุราคุบาชิเท่านั้น(ไม่ครอบคลุมขากลับเข้าไปยังโอซาก้า) หากคุณต้องการนั่งกลับจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 780 เยน
  • คุณไม่สามารถออกจากสถานีระหว่างทางได้

พื้นที่ที่ครอบคลุม

สามารถโดยสาร Nankai Rinkan buses ในบริเวณใกล้ภูเขาโคยะ

เงื่อนไขอื่นๆ

ตั๋วต้องใช้ติดต่อกัน 2 วัน

ข้อแนะนำ

ตั๋วรถไฟคันไซทรูพาส(Kansai Thru Pass/Surutto Kansai)ประเภท 2-3 วัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการเที่ยวในแถบคันไซ และโคยะซัง หรือพักค้างคืนที่ภูเขามากกว่า 2 วัน แต่อย่างไรก็ตามยังคงขึ้นอยู่กับแผนการท่องเที่ยวของคุณ