แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

บุคคลสำคัญของเมืองฟุกุโอกะ


คุโรดะ นากามะสะ (Kuroda Nagamasa) ผู้เป็นไดเมียวคนสำคัญในสมัยเอโดะ และเป็นขุนนางคนแรกของตระกูลฟุกุโอกะ เคยเข้าร่วมสงครามญี่ปุ่น-เกาหลีในปี ค.ศ.1592 และได้ร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กับไดเมียวโทคุกาว่า อิเอยาสุ ในปี ค.ศ. 1600 จนได้รับชัยชนะ คุโรดะ นากามะสะได้รับฉายาว่าเป็นขุนพลที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาและการบัญชาทัพ นอกจากนี้ท่านยังสร้างปราสาทฟุกุโอกะและศาลเจ้าสำคัญๆ อีกหลายแห่งให้คนรุ่นหลังไว้เชยชมอีกด้วย