/ ฮอกไกโด(Hokkaido) / คุชิโระและอะกัง (Kushiro ans Akan) / โบสถ์คุชิโระ Kushiro Grace Church

โบสถ์คุชิโระ Kushiro Grace Church

โบสถ์คุชิโระ

photos by x768 from flickr.com/photos/[email protected]/30489938060(cc by 2.0 )

โบสถ์คุชิโระ(Kushiro Grace Church) เป็นโบสถ์สีเหลืองหลังคาเขียวสดใส ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหน้าสถานีรถไฟ JR Kushiro เป็นโบสถ์ของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ และเป็นโบสถ์เดียวในเมืองคุชิโระ ใช้สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และจัดพิธีแต่งงาน

วิธีการเดินทาง

ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟ JR Kushiro

แผนที่โบสถ์คุชิโระ Kushiro Grace Church และที่เที่ยวอื่นๆในคุชิโระและอะกัง (Kushiro ans Akan)

GPS: 42.990295, 144.381268
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก