/ ข้อมูลทั่วไป / การเตรียมตัวก่อนไปตะลอนญี่ปุ่น

การเตรียมตัวก่อนไปตะลอนญี่ปุ่น

รวมเรื่องเบื้องต้นที่ควรรู้เกี่ยวกับการไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น เหมาะกับคนที่กำลังเตรียมตัวไปเที่ยวญี่ปุ่นเป็นครั้งแรก

 

หนังสือเดินทางและวีซ่าเข้าญี่ปุ่น

ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่น ไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ ไม่ต้องขอวีซ่า แต่อาจจะมีการถูกตรวจสอบเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อเป็นการยืนยันว่ามีคุณสมบัติในการเข้าประเทศญี่ปุ่น สอบถามรายละเอียดและดูตัวอย่างเอกสารได้ที่สถานทูตญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ หรือสถานกงสุลญี่ปุ่นประจำจังหวัดเชียงใหม่ www.th.emb-japan.go.jp

 

ก่อนออกจากบ้าน

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ลืมสิ่งของสำคัญใดๆ โดยเฉพาะ

– หนังสือเดินทาง
– ยาประจำตัว
– กระเป๋าสตางค์
– กล้องถ่ายรูป
– โทรศัพท์มือถือ

 

กระเป๋าเดินทาง

กรุณานำกระเป๋าของท่านส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการเช็ครายชื่อและติดป้ายผูกกระเป๋า จากนั้นนำกระเป๋าผ่านเครื่องตรวจ X-Ray สำหรับสายการบินไทยโหลดได้ ใบละไม่เกิน 20 กิโลกรัม กระเป๋า (ใบเล็ก) ที่ต้องการถือขึ้นเครื่องไม่ต้องทำการ X-Ray กรณีที่กระเป๋าเดินทางของท่านสูญหายในระหว่างการเดินทาง ทางบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

 

ข้อมูลเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

ระเบียบศุลกากร เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของญี่ปุ่น จะพิจารณาให้เฉพาะ “นักท่องเที่ยว” ที่มาเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้น! ที่ผ่านเข้าเมืองได้ และอาจต้องพิจารณาประกอบกับหลักฐานเพิ่ม อาทิ บัตรประชาชน บัตรพนักงาน หรือเครดิตการ์ด เป็นต้น

 

การนำเข้าสิ่งของปลอดภาษี

ทางด่านศุลกากรอนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกฮอล์ 2 ขวด, บุหรี่ 1 ห่อ หรือประมาณ 200 มวน ยาสูบ 500 กรัม หรือซิการ์ 100 มวน น้ำหอม 2 ออนซ์ ของกำนันตลอดจนของที่ระลึก มูลค่าไม่เกิน 2 แสนเยน มิฉะนั้น ต้องเสียภาษี (สำหรับบุคคลที่อายุยังไม่ถึง 19 ปี และอายุเพียง 19 ปีไม่อนุญาตให้นำเข้าบุหรี่หรือเครื่องดื่มมีแอลกฮอล์) ส่วนระเบียบเกี่ยวกับอนามัยพืช ผลไม้ อาหารต่างๆ ห้ามนำเข้าทั้งสิ้น

 

น้ำประปา

น้ำประปาที่ประเทศญี่ปุ่นสะอาด โดยทั่วไปสามารถดื่มได้ แต่ใครที่ชอบการดื่มชาจะซื้อสารพัดชาตามร้านสะดวกซื้อหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตมาลองกันก็ได้นะ

 

กระแสไฟฟ้า

ใช้กระแสไฟฟ้า 100 โวลท์ ชนิดกระแสสลับทั้่วประเทศแต่มีความถึ่สองขนาดคือ ภาคตะวันออก เช่น โตเกียว นิกโก้ โยโกฮาม่า ใช้ 50 เฮิร์ช ภาคตะวันตก เช่น เกียวโต โอซาก้า นารา ใช้ 60 เฮิร์ช โรงแรมในญี่ปุ่น โดยเฉพาะเมืองใหญ่จะมีปลั๊กไฟสองระบบคือ 110 และ 220 โวลท์ให้ใช้ แต่เต้าเสียบมักจะใช้ชนิดสองขาแบบแบนเท่านั้น โรงแรมมีเครื่องเป่าผมและเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นๆ ให้ใช้ฟรี หรือบางโรงแรมอาจมีเครื่องเป่าผมให้ใช้ฟรีแต่ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น มีให้เช่า

 

เครื่องใช้ไฟฟ้าจากประเทศไทย

ควรนำหัวต่อปลั๊กแบบแบนไปเอง เนื่องจากทางโรงแรมอาจมีไว้ให้บริการไม่เพียงพอ

 

เวลาท้องถิ่น

ประเทศญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง

 

การแต่งกาย

ควรจัดเตรียมเสื้อผ้าไว้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวที่จำเป็น และเหมาะกับสภาพอากาศ และอุณหภูมิของช่วงการเดินทาง

ยารักษาโรค

สำหรับท่านที่ต้องใช้ยาประจำตัว กรุณานำยาติดตัวไปด้วย (ควรเตรียมเผื่อไว้) และควรแจ้งมัคคุเทศก์ให้ทราบด้วย

 

ภาษา

ประชากรญึ่ปุ่นส่วนใหญ่ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาหลัก ส่วนภาษาอังกฤษตาม สถานที่สำคัญ เช่น โรงแรม สนามบิน สถานที่ท่องเที่ยว หรือตาม เคาน์เตอร์ ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลท่องเที่ยวสามารถพูดภาษาอังกฤษได้

 

เครดิต การ์ด

สามารถใช้ได้ตามโรงแรม ห้างสรรพสินค้าในเมืองใหญ่ ร้านค้า และร้านอาหารใหญ่ๆ

 

การให้ทิป

หากพอใจ ชื่นชอบในการบริการของมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ ควรให้ทิปเพื่อเป็นกำลังใจ

 

กระเป๋าเดินทาง

น้ำหนักกระเป๋าเดินทาง 1 ใบไม่เกิน 20 กิโลกรัม ต่อท่าน (หากน้ำหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได้) ควรใส่กุญแจอย่างหนาแน่น

 

สกุลเงิน

สกุลเงินญี่ปุ่น คือ เงินเยน ในท้องตลาดใช้ได้แต่เงินเยนเท่านั้น ดอลลาร์สหรัฐ แลกได้ตามธนาคาร และโรงแรม

 

ช่วงเวลาเปิด-ปิดร้าน

ร้านค้าทั่วไปเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10:00 – 21:00 นาฬิกา ห้างสรรพสินค้าจะปิดทำการวันธรรมดา 1 วันต่อสัปดาห์ วันหยุดของห้างจะไม่ตรงกันทุกห้าง โปรดสังเกตว่าห้างสรรพสินค้ามักจะปิดเร็วกว่าร้านค้าอื่นๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง (ราวๆ 19:00 นาฬิกา)

 

เกี่ยวกับเงินตรา

เงินเหรียญที่ใช้กันในญี่ปุ่นมีราคา 1 5 10 50 100 และ 500 เยนตามลำดับ ธนบัตรมีใช้ราคา 1.000 5,000 และ 10,000 เยน สามารถแลกเปลี่ยนเงินเยนได้ทีศูนย์แลกเปลี่ยนเงินตราในท่าอากาศยานที่เดินทางไปถึงหรือแลกได้ตามธนาคารในเมืองต่างๆ อัตราแลกเปลี่ยนขึ้นๆ ลงๆ ทุกวัน ส่วนใหญ่ธนาคารจะมีป้ายบอกราคาอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันติดไว้ให้เห็นชัดเจน อย่างเงินเหรียญสหรัฐจะปิดประกาศอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. ไปจนถึง 15.00 น. โปรดแลกเงินของท่านตามช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อป้องกันความขลุกขลัก

ในการแลกเงิน สถานที่และบริการต่อไปนี้ไม่สามารถ รับเงินตราต่างประเทศได้ตามกฎข้อบังคับคือ พาหนะขนส่ง มวลชนสาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้า และภัตตรคาร ดังนั้นหากท่านมีเงินต่างประเทศสกุลอื่นๆ ที่มิใช่ดอลล่าร์สหรัฐควรจะแลกบางส่วนเป็นเงินเยน ตั้งแต่ยังไม่ออกจากท่าอากาศยาน เพราะธนาคารชั้นนำบางแห่งในเมืองใหญ่พนักงานประจำเคาน์เตอร์แลกเงินยังไม่สู้จะคุ้นเคยกับเงินต่างประเทศ ดังนั้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเงินตราอาจใช้เวลามากหน่อย เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการขอคำแนะนำจากหัวหน้าพวกเขาจนมั่นใจเสียก่อน ทางธนาคารถึงจะแลกเปลี่ยนเงินตราให้ท่าได้ แต่ก็มีร้านค้าและภัตราคารบางแห่งยอกรับเงินตราต่างประเทศเหมือนกัน เงินเยนเหลือใช้ที่เป้นธนบัตรเท่านั้นที่สามารถแลกกลับคืนได้ โดยสามารถแลกคืนได้ที่ท่าอากาศยานก่อนออกจากญี่ปุ่น สามารถแลกกลับได้ไม่จำกัดจำนวน ถ้าหากว่าศูนย์รับแลกเปลี่ยนเงินตราแห่งนั้นมีเงินตราต่างประเทศสำรองไว้มากพอสำหรับแลกกลับคืน

ความปลอดภัยในการนำเงินสดติดตัวไปใช้ในญี่ปุ่นถือว่าอยู่ในมาตรฐานที่ดี การมีเงินสดจะทำให้สะดวกเวลาจ่ายค่ายานพาหนะต่างๆ หรือเวลาไปรับประทานอาหารในราคาไม่แพง รวมทั้งการซื้อของเล็กๆ น้อยๆ

 

เช็คและบัตรเครดิต

ในญี่ปุ่นไม่ค่อยมีที่ใช้เช็คส่วนตัว ท่านควรจะซื้อเช็คเดินทางเป็นเงินเยน ซึ่งมีขายตามธนาคารญี่ปุ่นสาขาในประเทศไทยก่อนออกเดินทางส่วนบัตรเครดิตใช้กันแพร่หลายในเมืองใหญ่ๆ ร้านค้าและภัตตาคารที่ยอมรับบัตรเครดิตในการชำระค่าสินค้าและบริการ จะติกสติกเกอร์ไว้ทีหน้าร้าน หรือขึ้นป้ายให้เห็น โดยจะระบุยี่ห้อของบัตรเครดิตที่ตนยอมรับปัจจะบันที่ญี่ปุ่นนิยมใช้บัตรต่างๆ ที่จ่ายเงินล่วงหน้าไว้แล้ว เช่น บัตรโทรศัพท์ ทำให้ญี่ปุ่นกำลังจะกลายเป็น “สังคมที่ไม่ใช้เงินสด” มากขึ้นทุกที

 

เสื้อผ้าที่ควรเตรียมไป

ฤดูใบไม้ผล และใบไม้ร่วง จะต้องเตรียมแจ๊คเก็ตและสเวตเตอร์กันหนาว
ฤดูร้อน ให้เตรียมเสื้อผ้าบางเบา แขนสั้น
ฤดูหนาว จำเป็นต้องมีเสื้อคลุมโอเวอร์โค้ต ชุดผ้าชนสัตว์และแจ๊คเก็ตชนิกหนาเป็นพิเศษ ตลอดจนสเวตเตอร์ และสำหรับฤดูหนาวไม่จำเป็นต้องนำเสื้อผ้าสำหรับใช้ในกรณีที่เป็นพิธีรีตองหรือพิธีการ จำพวกทักซิโด และเสื้อราตรี หากจำเป็นต้องใช้ก็มีร้านให้เช่า
อีกสิ่งที่จำเป็นคือถุงเท้าที่สะอาดและอยู่ในสภาพดี เพราะมีบ่อยครั้งที่ท่านจำเป็นต้องถอดรองเท้าออก เช่น ตามภัตตาคารญี่ปุ่นบางแห่ง หรือเมื่อก้าวเข้าบริเวณชานหน้าบ้านของชาวญี่ปุ่น ก่อนเข้าห้องรับแขก

 

การนำเข้าสิ่งของโดยปลอดภาษี

ของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ประกอบอาชีพสามารถนำเข้าไปในญี่ปุ่นได้โดยปลอดภาษี นอกจากนี้สิ่งที่สามารถนำเข้าโดยปลอดภาษีมีบะหรี่ 400 มวน ยาสูบ 500 กรัม หรือซิการ์ 100 มวน เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 ขวด น้ำหอม 2 ออนซ์ ตลอดจนของที่ระลึก ซึ่งตีราคารวมกันแล้วไม่ถึง 200,000 เยน หรือเทียบเท่า ส่วนบุคคลที่อายุยังไม่ถึง 19 ปี และอายุเพียง 19 ปี ไม่อนุญาตให้นำเข้าบุหรี่หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก www.customs.go.jp

เรื่องน่าสนใจ