/ ข้อมูลวางแผนเที่ยว / [ยกเลิก]ตั๋วรถไฟอิเสะ-คุมาโนะ Ise-Kumano Area Tourist Pass

[ยกเลิก]ตั๋วรถไฟอิเสะ-คุมาโนะ Ise-Kumano Area Tourist Pass


ตั๋วนี้ยกเลิกแล้ว ใช้พาสนี้แทน https://www.talonjapan.com/ise-kumano-wakayama-area-tourist-pass/

ตั๋วรถไฟอิเสะ-คุมาโนะ(Ise-Kumano Area Tourist Pass) เป็นตั๋วรถไฟที่จำหน่ายเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น โดยสามารถใช้งานได้ติดต่อกัน 5 วัน ในการโดยสารรถไฟ JR ที่เชื่อมต่อระหว่างนาโกย่า(Nagoya)กับอิเสะ(Ise)และคุมาโนะ(Kumano) รวมถึงการโดยสารรถบัสในคุมาโนะอีกด้วย

สถานที่จำหน่าย: สามารถซื้อจากนอกประเทศญี่ปุ่นผ่านเอเจนซี่ท่องเที่ยว โดยจะต้องนำ exchange order มาเปลี่ยนเป็นบัตรแข็งเมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นภายใน 1 เดือนหลังจากวันซื้อ และกำหนดวันใช้งานวันแรกภายใน 1 เดือนหลังจากเปลี่ยนเป็นบัตรแข็ง

ราคา

5 Days(ติดต่อกัน) ผู้ใหญ่ ¥10,500
เด็ก(6-11 ปี) ¥5,250

การใช้งาน

  1. สามารถโดยสารรถไฟ JR limited express และ local trains ระหว่าง Nagoya, Ise และ Kii-Katsuura(รวมรถไฟแบบ non-JR ของ Ise Railway รอบๆ Suzuka ได้อีกด้วย)
  2. ผู้ถือบัตรสามารถสำรองที่นั่งรถไฟ limited express ได้ฟรี 4 ครั้ง
  3. ตั๋วชนิดนี้ต้องใช้งานติดต่อกัน 5 วัน อายุตั๋วนับแบบ เที่ยงคืน – เที่ยงคืน
  4. ตั๋วชนิดนี้ใช้ได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น
  5. ตั๋วเป็นแบบเฉพาะบุคคล ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ และต้องแสดงพาสปอร์ตในการเดินทางทุกครั้ง
เส้นทางตั๋วรถไฟอิเสะ-คุมาโนะ

เส้นทางตั๋วรถไฟอิเสะ-คุมาโนะ

ข้อแนะนำ

ตั๋วรถไฟอิเสะ-คุมาโนะเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางจาก Nagoya ไปยังภูมิภาคคุมาโนะ ซึ่งปกติแล้วตั๋วรถไฟ limited express จาก Nagoya-Kumano ไปกลับราคา 14,000 เยน แต่หากต้องการเดินทางจาก Nagoya-Ise ไม่คุ้มค่าเนื่องจากปกติตั๋วรถไฟไปกลับราคาเพียง 5,000 เยน เท่านั้น

ตั๋วแนะนำอื่นๆ

ตั๋วรถไฟเจอาร์เวสต์แถบคันไซ(JR West Rail Pass- Kansai Area) สามารถเดินทางจาก Osaka โดยตรงได้ ไม่เหมือนตั๋วรถไฟอิเสะ-คุมาโนะ แต่อย่างไรก็ตามตั๋วรถไฟเจอาร์เวสต์แถบคันไซไม่ครอบคลุมการโดยสารรถบัสในคุมาโนะ


เรื่องน่าสนใจ