แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

ตั๋วรถไฟเจอาร์ชิโคคุฟรีคิปปุ JR Shikoku Free Kippu 2567


ตั๋วรถไฟเจอาร์ชิโกกุฟรีคิปปุ(JR Shikoku Free Kippu) ออกโดยรถไฟ JR Shikoku สามารถโดยสารรถไฟของบริษัท JR รวมถึงรถไฟ limited express ในชิโกกุได้ติดต่อกัน 3 วันโดยไม่จำกัดครั้ง

สถานที่จำหน่าย: สถานีรถไฟ JR หลัก และเอเจนซี่ท่องเที่ยวในชิโกกุ(Shikoku) และฮอกไกโด(Hokkaido)

ราคา

 3 Day ผู้ใหญ่ ¥16,140
เด็ก(6-11 ปี) ¥8,070

 

เส้นทางรถไฟของตั๋วรถไฟเจอาร์ชิโคคุฟรีคิปปุ

เส้นทางรถไฟของตั๋วรถไฟเจอาร์ชิโคคุฟรีคิปปุ

การใช้งาน

  1. โดยสารรถไฟ JR ในชิโกกุ (รวมรถไฟ limited express) ได้โดยไม่จำกัดครั้ง นอกจากนี้ยังสามารถนั่งรถไฟเส้นทางระหว่างคุโบคาวะ(Kubokawa)กับวาไค(Wakai) ซึ่งเป็นของ Tosa Kuroshio Railroad
  2. ตั๋วชนิดนี้ต้องใช้ติดต่อกัน 3 วัน

ข้อแนะนำ

ตารางเปรียบเทียบราคาตั๋วรถไฟปกติ ซึ่งคุณควรวางแผนการท่องเที่ยวให้คุ้มค่ากับราคาตั๋วรถไฟเจอาร์ชิโคคุฟรีคิปปุ (16,140 เยน)ก่อนตัดสินใจซื้อ

Tokushima               Kochi               Uwajima           Matsuyama        Takamatsu
Kojima              3,500 เยน             5,000 เยน            8,000 เยน           6,000 เยน         1,000 เยน
Takamatsu        2,500 เยน               5,000 เยน          8,000 เยน           6,000 เยน
Matsuyama       8,500 เยน              9,000 เยน*       3,000 เยน
Uwajima          10,000 เยน             4,500 เยน
Kochi               5,000 เยน
* หากโดยสารรถบัส Iyotetsu Bus ราคา 3,500 เยน

ตั๋วแนะนำอื่นๆ

ตั๋วรถไฟทั้งภูมิภาคชิโกกุ(All Shikoku Rail Pass) เป็นตัวเลือกที่ดีกว่าตั๋วรถไฟเจอาร์ชิโคคุฟรีคิปปุ แต่จำหน่ายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น

หากคุณไปเที่ยวในช่วงเดือนเกิดพอดี แนะนำให้ใช้ตั๋วรถไฟคิปปุวันเกิด(Birthday Kippu)แทนตั๋วรถไฟเจอาร์ชิโคคุฟรีคิปปุ ซึ่งครอบคลุมเส้นทางเดียวกัน รวมกับเส้นทางของ Tosa Kuroshio Railroad สามารถใช้ได้ติดต่อกัน 3 วัน ราคา 10,280 เยน เฉพาะในเดือนเกิดเท่านั้น และสามารถให้เพื่อนร่วมเดินทางใช้ตั๋วชนิดนี้ได้อีก 3 คน