แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

ตะลอนฟุกุโอกะ 1 วัน: เที่ยวย่านฮากะตะ (Hakata)

ฟุกุโอกะ 1 วัน: ตะลอนเที่ยวย่านฮากะตะ (Hakata)

ฟุกุโอกะ 1 วัน: ตะลอนเที่ยวย่านฮากะตะ (Hakata)


แนะนำโปรแกรมเที่ยวเมืองฟุกุโอกะใน 1 วัน: ตะลอนเที่ยวย่านฮากะตะ (Hakata)

วัดโทโชจิ – ศาลเจ้าคูชิดะ – Hakata Traditional Craft and Design Museum – Kawabata Shopping Arcade – ซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไต Yatai

 

1. วัดโทโชจิ Tochoji Temple

เป็นวัดหลักของศาสนาพุทธนิกายชินกอน(Shingon)ของภูมิภาคคิวชู มีอีกชื่อหนึ่งว่า นานกาคุซัน(Nangakuzan) ถูกสร้างขึ้นโดยพระชื่อดัง โคโบไดชิ(Kobo-Daishi)ตั้งแต่สมัยเฮอัน(Heian) และยังเป็นหนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นด้วย ปัจจุบันได้รับดูแลรักษาโดยการเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ของเมืองฟูกุโอกะ

 

2. ศาลเจ้าคูชิดะ Kushida Shrine

ศาลเจ้าคูชิดะ(Kushida-jinja) เป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฟูกุโอกะ วิหารภายในศาลเจ้าหลังแรกถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.757 โดยจักรพรรดิโคเคน(Koken)ให้เป็นศาลเจ้าของเทพโอคุชิดะ ซามะ

บรรยากาศภายในศาลเจ้าคูชิดะ Kushida Shrine

บรรยากาศภายในศาลเจ้าคูชิดะ Kushida Shrine

 

3. Hakata Traditional Craft and Design Museum

พิพิธภัณฑ์หัตถกรรมและการออกแบบ(Hakata Traditional Craft and Design Museum)เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเปิดใหม่เมื่อปี 2011 ที่รวบรวมเอาผลงานการออกแบบและงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของเมืองฟูกุโอกะเอาไว้
HAKATA-TRADITIONAL-CRAFT-AND-DESIGN-MUSEUM

 

 

4. เส้นช้อปปิ้งเก่าแก่ Kawabata Shopping Arcade

เป็นเส้นช้อปปิ้งที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองฟูกุโอกะ รูปแบบของถนนนี้จะคล้ายกับเส้นถนนคนเดินตามเมืองต่างๆของญี่ปุ่น มีความยาวประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าและร้านอาหารร้อยกว่าร้านค้า

Shotengai Kawabata Tenjin

Shotengai Kawabata Tenjin

 

5. ซุ้มขายอาหารสไตล์ยาไต Yatai
ซุ้มขายอาหารแบบเปิดโล่งสไตล์ยาไต(Yatai)อาจจะเป็นสิ่งที่นุกถึงกันมากที่สุดเมื่อเอ่ยถึงฟูกุโอกะ(Fukuoka) โดยทั่วๆไปร้านแบบยาไตมักจะมีที่นั่งได้แค่ 6-7 ที่นั่งเท่านั้น ซึ่งมักจะขายอาหารที่สามารถกินได้เร็วๆแต่อยู่ท้อง ทั่วทั้งเมืองฟูกุโอกะจะมีอยู่ประมาณ 150 ร้าน แต่จุดที่เด่นที่สุดจะเป็นแถวตอนใต้ของเกาะนาคาสุ(Nakasu Island) ที่อยู่กลางเมืองฟูกุโอกะ เพราะจะมีร้านอาหารแบบยาไตรวมกันอยู่ประมาณ 20 ร้านตลอดทางเดินริมน้ำที่ได้บรรกาศดี

ย่านขายซุ้มขายอาหารยาไต Yatai แถวๆเกาะนาคาสุ Nakasu Island

ย่านขายซุ้มขายอาหารยาไต Yatai แถวๆเกาะนาคาสุ Nakasu Island

 

 

เส้นทางทริป ฟุกุโอกะ 1 วัน: ตะลอนเที่ยวย่านฮากะตะ (Hakata)
[nwm_map id=”3″ zoom=”12″]