/ ชมซากุระ / จุดชมซากุระในฮาโกดาเตะ Hakodate Hanami Spots

จุดชมซากุระในฮาโกดาเตะ Hakodate Hanami Spots

จุดชมซากุระที่นิยมในเมืองฮาโกดาเตะ(Hakodate Hanami Spots) มีทั้งหมด 2 แห่ง ซึ่งดอกซากุระจะบานในช่วงต้นเดือน-กลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี

1.ป้อมโงเรียวกาคุ(Fort Goryokaku)

การเดินทาง: จากสถานีรถราง Goryokaku Koen-mae tram stop เดินไปประมาณ 10 นาที

บริเวณป้อมเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่รูปดาว ป้อมสร้างตามสไตล์ตะวันตก สร้างขึ้นในปีสุดท้ายของสมัยเอโดะเพื่อป้องกันเมืองฮาโกดาเตะจากการคุกคามจักรวรรดินิยมที่เกิดจากมหาอำนาจตะวันตก หลังจากป้อมแห่งนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว จึงถูกดัดแปลงให้กลายเป็นสวนสาธารณะในช่วงปี 1910 ปลูกต้นซากุระกว่า 100 ต้นตามแนวคูน้ำ ให้เป็นจุดชมดอกซากุระในช่วงฤดูใบไม้ผลิต้นเดือนพฤษภาคม

photos by Yuki Shimazu from flickr.com/photos/shimazu/7146954289( cc by 2.0 )

2.สวนฮาโกดาเตะ(Hakodate Park)

การเดินทาง:จากสถานีรถราง Aoyagi tram stop เดินไปเพียงเล็กน้อย

สวนฮาโกดาเตะเป็นสวนแรกๆในญี่ปุ่นที่จัดแต่งด้วยสไตล์ตะวันตก ตั้งอยู่ที่ฐานภูเขาฮาโกดาเตะ(Mount Hakodate) บริเวณทางเดินเต็มไปด้วยต้นซากุระกว่า 100 ต้น นอกจากนี้ยังมีน้ำพุ สวนสัตว์เล็กๆ สนามเด็กเล่น และพิพิธภัณฑ์เมืองฮาโกดาเตะ(Hakodate City Museum)อีกด้วย

photos by Yuki Shimazu from flickr.com/photos/shimazu/7146956051( cc by 2.0 )

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ