/ ฮอกไกโด(Hokkaido) / ซัปโปโร(Sapporo) / เนินพระพุทธเจ้า Hill of The Buddha

เนินพระพุทธเจ้า Hill of The Buddha