/ คันไซ(Kansai) / นารา(Nara) / วัดโชโกะซังชิจิ (Chogosonshi-ji Temple)

วัดโชโกะซังชิจิ (Chogosonshi-ji Temple)