/ ข้อมูลวางแผนเที่ยว / JR Kansai Area Pass – ตั๋วรถไฟเจอาร์เวสต์แถบคันไซ

JR Kansai Area Pass – ตั๋วรถไฟเจอาร์เวสต์แถบคันไซ

ตั๋วรถไฟเจอาร์เวสต์แถบคันไซ

ตั๋วรถไฟเจอาร์เวสต์แถบคันไซ

JR West Rail Pass – Kansai Area – ตั๋วรถไฟเจอาร์เวสต์แถบคันไซ จำหน่ายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น สามารถโดยสารรถไฟ JR และ Haruka limited express trian ในแถบคันไซ รอบๆโอซาก้า เกียวโต นารา และโกเบ

 

สถานที่จำหน่าย: 

  • ในประเทศญี่ปุ่น: สามารถซื้อได้ที่สถานี Tsuruga, Kyoto, Shin-Osaka, Osaka, Kobe, Shin-Kobe, Sannomiya, Himeji, Nijo, Uji, Saga-Arashiyama, Kyobashi, Tsuruhashi, Tennoji, Shin-imamiya, Bentencho, Nishikujo, Kansai-airport, Nara, JR-Namba, Wakayama
  • นอกประเทศญี่ปุ่น: สามารถซื้อจากเอเจนซี่ท่องเที่ยวในไทย  จากนั้นนำตั๋วมาเปลี่ยน Exchange Order ได้ที่สถานี Kyoto, Shin-Osaka, Osaka, Sannomiya, Kansai-airport, Nara, Wakayama
  • ซื้อออนไลน์: จาก Agency ต่างๆ

*จำกัดสิทธิซื้อ 1 คน ต่อ 1 ใบ
*หากซื้อแบบออนไลน์หรือนอกญี่ปุ่น จะต้องนำ exchange order มาเปลี่ยนเป็นบัตรแข็งหลังจากเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น
*หากซื้อในญี่ปุ่น จะต้องแสดงพาสปอร์ตและตั๋วเครื่องบินขากลับด้วย

 

ราคา:

* ตั๋วเด็กอายุ 6-11 ปี จำหน่ายครึ่งราคา

 1 Day ซื้อนอกประเทศ หรือผ่านอินเทอร์เน็ต ¥2,200
ซื้อในประเทศญี่ปุ่น ¥2,300
2 Day(ติดต่อกัน) ซื้อนอกประเทศ หรือผ่านอินเทอร์เน็ต ¥4,300
ซื้อในประเทศญี่ปุ่น ¥4,500
3 Day(ติดต่อกัน) ซื้อนอกประเทศ หรือผ่านอินเทอร์เน็ต ¥5,300
ซื้อในประเทศญี่ปุ่น ¥5,500
4 Day(ติดต่อกัน) ซื้อนอกประเทศ หรือผ่านอินเทอร์เน็ต ¥6,300
ซื้อในประเทศญี่ปุ่น ¥6,500

 

 

ราคาตั๋ว Kansai Area Pass

 

 

เส้นทางที่ครอบคลุม:

เส้นทางรถไฟของตั๋วรถไฟเจอาร์เวสต์แถบคันไซ

เส้นทางรถไฟของตั๋วรถไฟเจอาร์เวสต์แถบคันไซ

 

การใช้งาน:

  1. โดยสารรถไฟ local JR trians ในภูมิภาคคันไซน รวมถึงโอซาก้า เกียวโต นารา โกเบ สนามบินคันไซ และฮิเมจิ ได้โดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยว
  2. โดยสารรถไฟ Kansai-airport Express HARUKA แบบ non-reserved ได้โดยไม่จำกัด
  3. ตั๋วแบบ 2-4 วัน จะต้องใช้ติดต่อกัน
  4. จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น
  5. หากต้องการโดยสารรถไฟแบบจองที่นั่งจะต้องทำการซื้อตั๋วเพิ่ม
  6. ไม่สามารถใช้ขึ้นรถไฟ SHINKANSEN ได้

 

ข้อแนะนำ

ตั๋วรถไฟเจอาร์เวสต์แถบคันไซ ไม่คุ้มราคามากนัก เนื่องจากการเดินทางโดยรถไฟท้องถิ่นภายใน 1 วัน ใช้ได้ไม่ถึง 2,060 เยน ยกเว้นจะใช้เดินทางข้ามเมืองเป็น 1 day trip จาก เกียวโตหรือโอซาก้า ไปยังฮิเมจิ

แต่ครอบคลุมการเดินทางด้วยรถไฟ Haruka limited เพื่อไปยังสนามบินคันไซ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถซื้อตั๋วแพ็คเกจ ICOCA&Haruka ได้ อย่างไรก็ตาม ตั๋วแพ็คเกจ ICOCA&Harukaนั้นมีอายุการใช้งานภายใน 2 สัปดาห์ และจำหน่ายเฉพาะตั๋วไปกลับสนามบิน(ไม่จำหน่ายแบบเที่ยวเดียว) ซึ่งมีราคาถูกกว่าการซื้อตั๋ว Haruka แยก

 

 

ตั๋วแนะนำอื่นๆ

ตั๋วคันไซทรูพาส(Kansai Thru Pass) ราคาพอๆกันกับตั๋วรถไฟเจอาร์เวสต์แถบคันไซ(JR West Rail Pass – Kansai Area) ครอบคลุมเส้นทางรถไฟ รถไฟฟ้า รถบัสในเมืองเกียวโต โอซาก้า และโกเบ มากกว่า แต่ไม่สามารถโดยสารรถไฟ JR ได้

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ