แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

ตั๋วรถไฟคินเทสึ Kintetsu Rail Pass 2567


ตั๋วรถไฟคินเทสึ Kintetsu Rail Pass จำหน่ายให้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น สามารถใช้ได้ติดต่อกัน 5 วัน ในการโดยสารรถไฟ local, rapid, express และ limited express ของรถไฟ Kintetsu Railways (บริษัทรถไฟ non-JR ที่ใหญ่ที่สุด) และสำหรับ Kintetsu Rail Pass Wide จะครอบคลุมการเดินทางไปกลับสนามบินอีกด้วย

หมายเหตุ* ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2015 เป็นต้นไป จะเริ่มจำหน่ายตั๋ว 1-2 Day  สำหรับท่องเที่ยวรอบโอซาก้า นารา และเกียวโต

สถานที่จำหน่าย: สามารถซื้อได้จากนอกประเทศญี่ปุ่น หรือเอเจนซี่ท่องเที่ยว หรือ Kintetsu International โดยจะต้องนำ exchange order มาเปลี่ยนเป็นบัตรแข็งเมื่อเดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น
หรือจะซื้อจากในประเทศญี่ปุ่นได้จากสนามบินคันไซในโอซาก้า(Kansai Airport Agency Travel Desk) และสนามบินกลางเมืองนาโกย่า(Meitetsu Travel Plaza)

ราคา

Kintetsu Rail Pass ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2015

Kintetsu Rail Pass(5 Day) ผู้ใหญ่ ¥3,800
เด็ก ¥1,900

Kintetsu Rail Pass ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2015 – 31 ตุลาคม 2016

1 Day ผู้ใหญ่ ¥1,500
เด็ก(6-11 ปี) ¥750
2 Day ผู้ใหญ่ ¥2,000
เด็ก(6-11 ปี) ¥1,000

Kintetsu Rail Pass Wide

Kintetsu Rail Pass Wide ผู้ใหญ่ ¥5,860
เด็ก(อายุต่ำกว่า 6 ปี) ฟรี

 

 

เส้นทางรถไฟของ Kintetsu Rail Pass (5 Day)

 เส้นทางรถไฟของ Kintetsu Rail Pass (5 Day)

เส้นทางรถไฟของตั๋ว Kintetsu Rail Pass (5 Day)

เส้นทางรถไฟของตั๋ว Kintetsu Rail Pass (1-2 Day)

เส้นทางรถไฟของ Kintetsu Rail Pass (1-2 Day)

เส้นทางรถไฟของตั๋ว Kintetsu Rail Pass (1-2 Day)

เส้นทางรถไฟของตั๋ว Kintetsu Rail Pass Wide

เส้นทางรถไฟของตั๋ว Kintetsu Rail Pass Wide

เส้นทางรถไฟของตั๋ว Kintetsu Rail Pass Wide

การใช้งาน

Kintetsu Rail Pass

  1. โดยสารรถไฟ local(futsu), rapid(kaisoku) และ express(kyuko) ของบริษัท Kintetsu (ยกเว้น deluxe cars, salon cars และกระเช้า) รวมถึง Iga Railways ระหว่าง Iga-Kanbe กับ Iga-Ueno ติดต่อกัน 5 วันโดยไม่จำกัดครั้ง
  2. โดยสารรถไฟ limited express(tokkyu) ของรถไฟ Kintetsu ได้มากถึง 3 รอบ หากใช้บริการรอบที่ 4 ขึ้นไปจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  3. ตั๋วชนิดนี้จำหน่ายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น

Kintetsu Rail Pass Wide

  1. สามารถโดยสารรถบัส Mie Kotsu และ Toba City Buses ในแถบคาบสมุทรชิมะ ได้โดยไม่จำกัดครั้ง
  2. ค่าโดยสารไป-กลับระหว่างสนามบินและตัวเมือง เช่น ระหว่างสนามบินคันไซ กับสถานีรถไฟนัมบะ(Nankai Railways) และ/หรือ ระหว่าง สนามบินนาโกย่ากับสถานีรถไฟนาโกย่า(Meitetsu Railways) ซึ่งจะต้องใช้บริการภายใน 5 วันเท่านั้น
  3. มีส่วนลดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่จำกัดไว้

ข้อแนะนำ

ตั๋วรถไฟคินเทสึ(Kintetsu Rail Pass)  เป็นตั๋วที่คุ้มค่าแก่การท่องเที่ยวชนิดหนึ่ง เช่น ตั๋วราคา 3,800 เยน สำหรับ 5 วัน ใช้เดินทางเที่ยวเดียวระหว่าโอซาก้ากับนาโกย่าด้วยรถไฟ Kintetsu limited express ก็คุ้มแล้ว(ปกติซื้อในราคา 4,000 เยน)