/ คันโต(Kanto) / โตเกียว(Tokyo) / ย่านฮาราจูกุ(Harajuku) / สนามกีฬาแห่งชาติโยโยกิ National Yoyogi Stadium

สนามกีฬาแห่งชาติโยโยกิ National Yoyogi Stadium