แนะนำ โรงแรมที่พัก โตเกียว ญี่ปุ่น อัพเดตล่าสุด

แจกฟรีแผนที่ตลาดปลาซึกิจิ Tsukiji Fish Market

แผนที่ตลาดปลาซึกิจิ

tsukiji.or.jp/common_r/pdf/access_map_eng1703.pdf


แผนที่ร้านค้า ร้านอาหาร ภายในตลาดปลาซึกิจิ ซึ่งเป็นตลาดค้าส่งปลา,ผักและผลไม้ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว ด้านในของแผนที่จะมีร้านอาหารต่างๆอย่างละเอียด ซึ่งจะแยกเป็นอาหารแต่ละประเภทให้ด้วยครับ ดูได้จากสัญลักษณ์ที่บอกไว้ให้แผนที่่

 

แจกฟรีแผนที่ตลาดปลาซึกิจิ

Photo: tsukiji.or.jp/common_r/pdf/access_map_eng1703.pdf

 

FREE DOWNLOAD: แผนที่ตลาดปลาซึกิจิ