/ คันไซ(Kansai) / เกียวโต(Kyoto) / เกียวโตตะวันออก(Eastern Kyoto) / วัดนันเซ็นจิ – Nanzenji Temple

วัดนันเซ็นจิ – Nanzenji Temple

ที่เที่ยวแนะนำ

photos by John Weiss from flickr.com/photos/jweiss3/152691737/ (cc by-nd 2.0)

ที่เที่ยวแนะนำ

วัดนันเซ็นจิ(Nanzenji)เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และสำคัญมากที่สุดวัดหนึ่งของศาสนาพุทธนิกายเซ็น ตั้งอยู่ที่เชิงเขาฮิกาชิยะมะ โดยภายในวัดยังสามารถแยกเป็นวัดย่อยๆได้อีกหลายวัด

ประวัติของวัดนันเซ็นจิ เริ่มต้นเมื่อศตวรรษที่ 13 องศ์จักรพรรดิ์คาเมยามะ (Kameyama) ได้สร้างที่พักส่วนตัวเพื่อใช้สำหรับอาศัยหลังท่านเกษียรอายุ ต่อมาภายหลังจึงได้เปลี่ยนเป็นวัดนันเซ็นจิ แต่เมื่อเกิดสงครามขึ้นในสมัยมุโรมาชิ (Muromachi ) อาคารต่างๆได้ถูกทำลายลงจนหมด จึงมีการสร้างอาคารขึ้นมาใหม่และก็เป็นวันนันเซ็นจิในปัจจุบัน

 

photos by pelican from flickr.com/photos/pelican/443517876(cc by 2.0)

ส่วนกลางของพื้นที่วัดนั้นเปิดให้เข้าชมได้ฟรี แต่จะมีอีกหลายๆส่วนที่จะเสียค่าเข้าชม และมีเวลาเปิด-ปิดแยกต่างหากของแต่ละส่วน ที่ด้านหน้าสุดของวัดจะพบกับอาคารไม้ขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ประตูซันม่อน(Sanmon)ซึ่งสามารถขึ้นไปที่ระเบียงด้านบนเพื่อชมวิวโดยรอบของวัดได้ด้วย

photos by Takeshi Kuboki from flickr.com/photos/kuboki/5206330089(cc by 2.0)

 

ประตูเข้าวัดนันเซ็นจิ Nanzenji

ประตูเข้าวัดนันเซ็นจิ Nanzenji

วิหารภายในวัดดนันเซ็นจิ Nanzenji

วิหารภายในวัดดนันเซ็นจิ Nanzenji

อาคารต่างๆภายในวัดนันเซ็นจิ Nanzenji

อาคารต่างๆภายในวัดนันเซ็นจิ Nanzenji

อาคารไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่ของวัดนันเซ็นจิ Nanzenji

อาคารไม้เก่าแก่ขนาดใหญ่ของวัดนันเซ็นจิ Nanzenji

การเข้าชม

Sanmon Gate, Hojo

ค่าเข้าชม: 500 เยน
วันปิดทำการ: 28-31 ธันวาคม
เวลาเปิด-ปิด: 8:40 – 17:00 น. (ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ เปิดถึง 16:30 น.)
*เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด 20 นาที

Nanzenin

ค่าเข้าชม: 300 เยน
วันปิดทำการ: 28-31 ธันวาคม
เวลาเปิด-ปิด: 8:40 – 17:00 น. (ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ เปิดถึง 16:30 น.)
*เข้าชมรอบสุดท้ายก่อนเวลาปิด 20 นาที

Konchi-in Temple

ค่าเข้าชม: 400 เยน
วันปิดทำการ: เปิดทุกวัน
เวลาเปิด-ปิด: 8:40 – 17:00 น. (ธันวาคมถึงกุมภาพันธ์ เปิดถึง 16:30 น.)

Tenjuan Temple

ค่าเข้าชม: 400 เยน (รอบเย็น 500 เยน)
วันปิดทำการ: เปิดทุกวัน
เวลาเปิด-ปิด: 9:00 – 17:00 น. (ช่วงหน้าหนาว เปิดถึง 16:30 น.), ช่วงฤดูใบไม้ผลิเปิดให้เข้าชมรอบเย็นด้วย

วิธีการเดินทาง

รถไฟใต้ดิน: เดิน 5-10 นาที จาก Keage Station [รถไฟสาย Tozai Line]

รถบัส: เดิน 5-10 นาที จาก Nanzenji-Eikando-michi bus stop [รถบัสสาย 5]

แผนที่วัดนันเซ็นจิ – Nanzenji Temple และที่เที่ยวอื่นๆในเกียวโตตะวันออก(Eastern Kyoto)

GPS: 35.013408,135.794177
- สถานที่ปัจจุบัน - สถานที่แนะนำ - สถานที่อื่นๆ

เรื่องงอื่นที่น่าสนใจ

ที่เที่ยวแนะนำ - ที่เที่ยวแนะนำ จุดชมซากุระ - จุดชมซากุระ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี - จุดชมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นมรกดโลก - เป็นมรกดโลก