/ คันโต(Kanto) / โตเกียว(Tokyo) / โตเกียวทาวเวอร์ – Tokyo Tower

โตเกียวทาวเวอร์ – Tokyo Tower